Ważne rocznice dla ZTP

W tym roku obchodzimy kilka ważnych rocznic:

– 50 rocznicę powstania Szczecińskiej Stacji Ornitologicznej „Świdwie”,

– 30 rocznicę powstania Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ornitologicznego (pierwotna nazwa, zmieniona później na Przyrodnicze),

– 10 rocznicę powstania Dzikiej Zagrody w Jabłonowie.

W dużym skrócie, połączyła nas Stacja Ornitologiczna „Świdwie”. To tam spotykali się ornitolodzy ze Szczecina i okolic, czasami bardzo odległych, tam prowadziliśmy długie rozmowy i planowaliśmy kolejne działania na rzecz ochrony ptaków, aż w końcu powstał pomysł formalnego zrzeszenia się i w ten sposób, jesienią 1994 r. powołaliśmy do życia Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne.

W 2005 r. zaczęliśmy zajmować się monitoringiem i ochroną populacji wolnych żubrów żyjących w województwie zachodniopomorskim, przez co nasza działalność uległa rozszerzeniu, przez co zmieniliśmy nazwę na Przyrodnicze.

Działalność „żubrowa” z roku na rok rozwija skrzydła, czego rezultatem jest powstanie  w 2014 r. zagrody pokazowej, najpierw tylko dla żubrów, a potem jeszcze dla rysi.  

Za nami i przed nami obchody poszczególnych rocznic, spotkania po latach, wspomnienia, rozmowy i plany na kolejne 10, 30, 50 lat….