Żubry i rysie

ŻUBRY

Pierwsze żubry w województwie zachodniopomorskim pojawiły się w 1980 r. z inicjatywy prof. Ryszarda Graczyka z Akademii Rolniczej w Poznaniu. 8 żubrów sprowadzonych z Puszczy Białowieskiej do zagrody adaptacyjnej na terenie Nadleśnictwa Wałcz, po pewnym czasie zmieniło rewir i zamieszkało na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec. Kolejne żubry przyjechały do dwóch zagród adaptacyjnych na terenie Dobrzan i Łobza z Białowieży, Pszczyny i Niepołomic.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, jako organizacja pożytku publicznego, od 2005 r. zajmuje się kompleksową ochroną i obsługą dzikich żubrów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki naszym staraniom żubry obecnie rozprzestrzeniły się również na województwa wielkopolskie i lubuskie.

Rezultatem naszych wieloletnich działań jest również zagroda pokazowo-hodowlana w Jabłonowie – Dzika Zagroda, w której można poobserwować te niesamowite zwierzęta w ich niemalże naturalnym środowisku, ale także przyjrzeć się im z bliska, a nawet nakarmić.

Żubry zachodniopomorskie, część jednej z trzech najważniejszych populacji tego gatunku na świecie. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od lat realizuje projekty ochrony czynnej żubra nizinnego Bison bonasus bonasus z populacji zachodniopomorskiej Fot. Maciej Tracz.

RYSIE

Doświadczenie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w ochronie dzikich zwierząt zaowocowało przystąpieniem w 2016 roku do projektu przywrócenia rysi na terenie Pomorza Zachodniego. Głównym celem projektu jest reintorodukcja i zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju ich populacji, za pomocą metody „born-to-be-free”, zmodyfikowaną poprzez stworzenie młodym osobnikom urodzonym w niewoli warunków umożliwiających przystosowanie się do życia na wolności, rozmnożenia ich i wypuszczenia matek z podrośniętymi kociętami.

Rysie przeznaczone do reintrodukcji hodowane są w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, skąd przenoszone są do zagród adaptacyjnych, a następnie wypuszczane na wolność.

Ryś Lynx lynx, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od kilku lat realizuje projekt reintrodukuj rysia w Polsce północno – zachodniej. Fot. Marcin Grzegorzek.

Więcej o żubrach i rysiach można znaleźć na stronach:

http://dzika-zagroda.pl/

http://www.rysie.org/

oraz na profilu:

https://facebook.com/dzika.zagroda.jablonowo