ZTP

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
e-mail: ztp@ztp.org.pl

KRS: 0000115468
REGON: 810681817
PKO BP I O/Szczecin: 70102047950000940200833145

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dziko żyjących zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. Naszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa przyrodniczego jako dobra wspólnego.

Jeśli popierasz nasze działania i chcesz je wesprzeć – przekaż nam 1,5% swojego podatku

Zdjęcia na banerach: Miłosz Kowalewski i Piotr Chara