ZESZYT 2 - 2011

 

Fluktuacje liczebności i fenologia lęgów zimorodka Alcedo atthis w południowo-zachodniej części Borów Tucholskich w latach 2002–2010.

Roman Kucharski

 

Występowanie sóweczki Glaucidium passerinum na Pomorzu i metody jej wykrywania.

Arkadiusz Sikora, Bogusław Kotlarz, Gerard Bela, Grzegorz Jędro

 

Gniazdowanie mewy czarnogłowej Larus melanocephalus na Pomorzu.

Piotr Zieliński, Monika Zielińska

 

Liczebność, zagęszczenie i sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie w latach 1994–2010.

Marek Puchalski, Łukasz Ławicki

 

Gniazdowanie żurawia Grus grus na Wysoczyźnie Damnickiej w środkowej części Pomorza.

Bogusław Kotlarz

 

Zanikanie populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Szczecinie w latach 1999–2009.

Marcin Sołowiej

 

Wędrówka ptaków szponiastych Falconiformes, gołębiowatych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2008 roku.

Gerard Bela, Adam Janczyszyn, Andrzej Kośmicki

 

Rzadkie i nieliczne gatunki ptaków obserwowane na Pomorzu Zachodnim w latach 20042008.

Zbigniew Kajzer, Sebastian Guentzel, Michał Jasiński, Łukasz Ławicki

 

NOTATKI

 

Nowe stanowiska lęgowe pliszki cytrynowej Motacilla citreola na Pomorzu.

Arkadiusz Sikora, Marcin Sołowiej, Zbigniew Kajzer, Łukasz Ławicki,  Mateusz Ściborski,

Andrzej Kośmicki

 

Lęg świstuna Anas penelope na Zalewie Szczecińskim.

Arend J. van Dijk

 

Stanowisko lęgowe żołny Merops apiaster na Pojezierzu Wałeckim.

Piotr Wasiak, Łukasz Ławicki

 

Pierwsze stwierdzenie kormorana małego Phalacrocorax pygmeus na Pomorzu.

Tomasz Grabowski

 

Pierwsze stwierdzenie krogulca krótkonogiego Accipiter brevipes na Pomorzu.

Gerard Bela, Jakub Typiak

 

Drugie stwierdzenie „bernikli czarnej” Branta bernicla nigricans w Polsce.

Marek Latkowski

 

Drugie stwierdzenie burzyka szarego Puffinus griseus w Polsce.

Maciej Kowalski, Marian Domagała

 

Trzecie stwierdzenie świstunki ałtajskiej Phylloscopus humei w Polsce.

Mikołaj Zimiński

 

Czwarte stwierdzenie pokrzewki wąsatej Sylvia cantillans w Polsce.

Sławomir Doliński

 

Piąte stwierdzenie fulmara Fulmarus glacialis na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Łukasz Bednarz

 

Obserwacja sowy jarzębatej Surnia ulula na Pomorzu Gdańskim.

Maciej Płużyński

 

Zimowa obserwacja stadka pokrzywnic Prunella modularis w Gdańsku.

Arkadiusz Sikora, Artur Błąd

 

SPRAWOZDANIA

 

Liczenie ptaków wodno-błotnych na Pomorzu Zachodnim w sezonie 2009/2010.

Dominik Marchowski, Łukasz Ławicki

 

I Zjazd Ornitologów Pomorza, Czarnocin, 21–23 stycznia 2011.

Łukasz Ławicki

 

Powstanie Pomorskiego Regionu Ornitologicznego