PTAKI POMORZA są regionalnym czasopismem poświęconym awifaunie przybrzeżnych wód Bałtyku, Pobrzeża Południowobałtyckiego i Pojezierza Pomorskiego. Publikujemy prace z dziedziny ornitologii, notatki, sprawozdania i recenzje. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane. Czasopismo ukazuje się raz do roku.

   PTAKI POMORZA (Birds of Pomerania) is a regional ornithological journal published in Polish with English abstracts. We publish original papers in ornithology, articles, notes, reviews and reports. All submitted papers are reviewed. Journal printed one per year.

 

Dotychczasowe zeszyty wydano ze środków Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz dofinansowania: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, POLSKIE LNG S.A. oraz firm TRINGA i ECO-EXPERT