Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze


CLANGA – wszystko o rzadkich ptakach Polski


Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING


Stacja Ornitologiczna MIZ PAN w Gdańsku-Górkach Wschodnich