REDAKCJA
PTAKI POMORZA
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Wąska 13
71-412 Szczecin
www.ptakipomorza.pl

 
REDAKTOR NACZELNY
Łukasz Ławicki e-mail: izuza@interia.pl
 
CZŁONKOWIE REDAKCJI

Zbigniew Kajzer e-mail: atricilla@interia.pl

Dominik Marchowski e-mail: marchowskid@gmail.com

Lucyna Pilacka e-mail: pilacka@miiz.waw.pl
Arkadiusz Sikora e-mail: sikor@miiz.waw.pl


RYSUNKI
Dominik Marchowski

TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI
Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski

KOREKTA TEKSTÓW ANGIELSKICH

Peter SennWYDAWCA
INFLUENCE
skr. poczt. 35
41-300 Dąbrowa GórniczaZDJECIA NA STRONIE

Zbigniew Kajzer, Dominik Marchowski

REDAKCJA STRONY

Dominik Marchowski e-mail: dominik@gaja-art.com