ZESZYT 1 – 2010

Liczebność i rozmieszczenie pustułki Falco tinnunculus w Szczecinie w latach 2002–2003.
Dorota Musielak

Awifauna lęgowa Bagien Krępskich.
Artur Staszewski

Ptaki wybrzeża Bałtyku w rejonie ujścia Świny w latach 1998–2007.
Zbigniew Kajzer, Sebastian Guentzel, Michał Jasiński, Łukasz Ławicki, Marcin Sołowiej

Zimowanie wodnika Rallus aquaticus i kokoszki Gallinula chloropus na odstojnikach Zakładów Chemicznych „Police”.
Zbigniew Kajzer

Ptaki lęgowe miasta Goleniowa.
Artur Staszewski

Liczebność kopciuszka Phoenicurus ochruros na terenie Szczecina, Polic i okolicznych obszarach wiejskich.
Krzysztof Adamczak, Piotr Nowacki, Dariusz Wysocki

Liczebność dzięciołów Picinae w Puszczy Bukowej pod Szczecinem.
Sebastian Guentzel, Michał Jasiński, Dariusz Wysocki

NOTATKI

Występowanie zniczka Regulus ignicapilla w Puszczy Goleniowskiej.
Artur Staszewski

Hełmiatka Netta rufina nowym gatunkiem lęgowym na Pomorzu Zachodnim.
Zbigniew Kajzer

Drugie stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej Larus melanocephalus na Pomorzu Zachodnim.
Zbigniew Kajzer, Dawid Cząstkiewicz

Drugie stwierdzenie lęgu rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus na Pomorzu Zachodnim.
Miłosz Kowalewski

Trzecie stwierdzenie lęgu rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida na Pomorzu Zachodnim.
Marcin Sowa

Pierwsze stwierdzenie siewki złotawej Pluvialis fulva na Pomorzu Zachodnim.
Zbigniew Kajzer

Pierwsze stwierdzenie mewy delawarskiej Larus delawarensis na Pomorzu Zachodnim.
Zbigniew Kajzer

Pierwsze stwierdzenie rybitwy krótkodziobej Gelochelidon nilotica na Pomorzu Zachodnim.
Paweł Czechowski

Późnojesienna obserwacja jaskółki rudawej Cecropis daurica na wybrzeżu zachodnim.
Zbigniew Kajzer

Zimowa obserwacja wydrzyka wielkiego Stercorarius skua na wybrzeżu zachodnim.
Zbigniew Kajzer, Sebastian Guentzel, Michał Jasiński, Łukasz Ławicki