Monitoring ptaków wodnych

Pomorze Zachodnie stanowi ważny w skali Europy obszar zimowania ptaków wodnych. Teren ten charakteryzuje się zmiennymi warunkami pogodowymi w okresie zimowym (połowa października – połowa kwietnia). Zimy z reguły są tu lekkie a  silne mrozy ograniczone do krótkich okresów (kilku dni – kilku tygodni). Bywają jednak od czasu do czasu i  długotrwałe, silne mrozy. Takie warunki powodują silne fluktuacje liczebności ptaków, które reagując na okresowe zmiany pogody w czasie zimowania przemieszczają się na krótkie dystanse. By określić w takich warunkach stan populacji zimujących ptaków wodnych nie zaniżając ani nie zawyżając wyniku wymagana jest do tego specjalna metodyka. W wyniku wieloletnich doświadczeń ZTP opracowało skuteczną metodykę, która pozwala na stosunkowo precyzyjne określenie stanu populacji zimujących ptaków wodnych w regionie. Od roku 2002 ZTP prowadzi regularne liczenia ptaków wodnych, wykonywane są one na przełomie roku, trzy razy w sezonie: jesienią, zima i wiosną. Obszar liczeń to tereny najcenniejsze w przyrodniczo w naszym regionie, na których zatrzymują się znaczące liczebności ptaków wodnych w okresie zimowania są to:  Dolina Odry od Kostrzyna do Szczecina , jeziora Dąbie i Miedwie, Zalew Szczeciński i Kamieński, Delta Świny, rzeka Dziwna i Stawy w Dzwnowie. Celem jest monitoring przelotnych i zimujących populacji ptaków wodnych. Teren monitoringu znajduje się na obszarze pięciu ostoi ptasich IBA (Important Bird Areas): Dolina Dolnej Odry, Zalew Szczeciński, Delta Świny, Zalew Kamieński i Dziwna oraz ostoja Miedwie, które jednocześnie są Obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000.

Dane zebrane podczas naszych liczeń były podstawą do powołania jednych z najważniejszych obszarów Natura 2000 w Polsce służących ochronie ptaków wodnych: Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński i Dziwna, Dolina Dolnej Odry, Delta Świny i innych. Podczas każdego liczenia liczebność ptaków zwykle przekracza 100 tys. osobników.