Stawy Głowaczewo

Z inicjatywy Miłosza Kowalewskiego z Kołobrzegu ZTP objęło patronat nad ciekawym ornitologicznie obszarem w pobliżu Kołobrzegu, są to obecnie nie wykorzystywane stawy rybne, w miejscu tym skupia się duża liczba ptaków wodno – błotnych zarówno w okresie lęgowym jak i podczas migracji. Działania ZTP polegały do tej pory na zaprojektowaniu, wykonaniu i postawieniu w terenie tablic oraz posprzątaniu terenu ze śmieci. Regularnie członkowie ZTP patrolują teren. Monitorowane są: liczebność ptaków, stan wody oraz pojawiające się zagrożenia dla ptaków. Poniżej znajduje się kilka zdjęć dokumentujących akcje.