Stawy Głowaczewo

Z inicjatywy Miłosza Kowalewskiego, znanego fotografa przyrody, ZTP objęło patronatem dawne stawy rybne pod Kołobrzegiem – stawy Głowaczewo. Dzięki zaprzestaniu użytkowania stawów jako miejsca typowo hodowlanego, stały się one miejscem, gdzie zarówno podczas migracji jak i w okresie lęgowym, gromadzą się ptaki wodno-błotne.

Działania ZTP polegały do tej pory na zaprojektowaniu, wykonaniu i postawieniu w terenie tablic, posprzątaniu terenu ze śmieci czy usunięciu roślinności zarastającej stawy.. Regularnie członkowie ZTP patrolują teren. Monitorowane są: liczebność ptaków, stan wody oraz pojawiające się zagrożenia dla ptaków. Poniżej znajduje się kilka zdjęć dokumentujących akcje.