............................ REGION KARTOTEKA AKCJE CZASOPISMO KONTAKT
STRONA GŁÓWNA
MPPL
PUBLIKACJE
SPRAWOZDANIA
LINKI
● LUDZIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJE 2013

1. Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000 - 2012

Od 2012 roku w Ptakach Pomorza publikujemy coroczne raporty z obserwacjami rzadkich gatunków nielęgowych. Podobne sprawozdania zamierzamy prezentować dla gatunków lęgowych. Punktem wyjścia do rozpoczęcia takich cyklicznych podsumowań będzie artykuł pod roboczym tytułem: „Rzadkie gatunki ptaków lęgowe na Pomorzu w latach 2000-2012”, który planujemy oddać do najbliższego zeszytu Ptaków Pomorza.

 

W publikacji zostanie omówionych kilkadziesiąt gatunków lęgowych, których liczebność w PRO (granice: http://ztp.home.pl/ptakipomorza/region/images/mapy/RegionPomorze.jpg) nie przekracza 100 par lub występują one na mniej niż 10 stanowiskach. Dla każdego gatunku zamierzamy podać informacje o liczebności, rozmieszczeniu, siedliskach, ponadto znajdą się tu informacje o sytuacji gatunku przed rokiem 2000, oraz ewentualne przyczyny zmian liczebności i perspektywy na przyszłość, jak również informacje o konieczności podjęcia specjalnych badań dla niektórych z nich.

Rzadkie gatunki Pomorza - baza

Rzadkie gatunki Pomorza - więcej informacji


AKCJE 2012

W roku 2012 w ramach prac Pomorskiego Regionu Ornitologicznego planowane są następujące akcje:


1. Inwentaryzacja mew i rybitw (śmieszka Larus ridibundus, mewa pospolita L. canus, rybitwa czubata Sterna sandvicensis, rybitwa rzeczna S. hirundo, rybitwy z rodzaju Chlidonias) (koordynator Piotr Zieliński - piotrz@miiz.waw.pl )

Informacje z części wschodniej Pomorza zbiera Piotr Zieliński: piotrz@miiz.waw.pl , z części środkowej Jacek Antczak: jacekantczak@onet.eu , a z części zachodniej do Zbyszek Kajzer: atricilla@interia.pl

Instrukcja

Formularz


2. Kontynuacja inwentaryzacji kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus (koordynatorzy: Ł. Ławicki, C. Wójcik, M. Ziółkowski).

Instrukcja inwentaryzacji kolonii gawrona na Pomorzu
Formularz terenowy
Baza danych

 

 

AKCJE 2011

W roku 2011 w ramach  prac Pomorskiego Regionu Ornitologicznego przeprowadzone zostały w regionie następujące akcje:


1. Inwentaryzacja kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus (koordynatorzy: Ł. Ławicki, C. Wójcik, M. Ziółkowski).

Sprawozdanie z roku 2011 znajduje się na podstronie SPRAWOZDANIA


2. Inwentaryzacja stanowisk lęgowych sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons (koordynatorzy: J. Antczak, S. Bzoma, S. Guentzel).

Metodyka inwentaryzacji
Formularz terenowy

 

 

                               WSPÓŁPRACA KONTAKT GALERIA
 

ptakipomorza.pl