Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 
 

Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010 - 2012

 
   

Wartość projektu: 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Dotacja NFOŚiGW: 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej