ZESZYT 5 – 2015

Rozmieszczenie i liczebność lęgowych mew i rybitw Laridae na Pomorzu

 

Distribution and numbers in breeding populations of gulls and terns Laridae in Pomerania

 

Jacek Antczak, Arkadiusz Sikora, Zbigniew Kajzer, Piotr Zieliński

 

 

Populacja lęgowa gawrona Corvus frugilegus na Pomorzu w latach 2011–2012

 

Breeding population of Rook Corvus frugilegus in Pomerania in 2011–2012

 

Łukasz Ławicki, Cezary Wójcik, Marek Ziółkowski

 

 

Walory ornitologiczne doliny dolnej Łeby

 

The value of the lower part of the River Łeba valley for birds

 

Arkadiusz Sikora, Grzegorz Neubauer, Jacek Antczak, Bogusław Kotlarz, Marek Ziółkowski

 

 

Występowanie sów na terenie Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Dolina Słupi

 

Occurrence of owls in the River Słupia valley Landscape Park and Special Protection Area

 

Bogusław Kotlarz, Marek Ziółkowski, Ireneusz Litwin

 

 

Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone na Akcji Bałtyckiej w latach 1960–2012

 

Rare birds recorded during Operation Baltic from 1960 to 2012

 

Krzysztof Stępniewski, Katarzyna Stępniewska

 

 

NOTATKI – NOTES

 

Pierwsze stwierdzenie jerzyka bladego Apus pallidus w Polsce

 

First record of Pallid Swift Apus pallidus in Poland

 

Ryszard Rudzionek

 

 

Trzecie stwierdzenie bernikli czarnej Branta bernicla nigricans w Polsce

 

Third record of Black Brant Branta bernicla nigricans in Poland

 

Zbigniew Kajzer, Sebastian Guentzel, Marcin Sołowiej

 

 

Trzecie stwierdzenie cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis na Pomorzu

 

Third record of Green-winged Teal Anas carolinensis in Pomerania

 

Andrzej Kośmicki, Bartosz Janiszewski

 

 

Czwarte stwierdzenie burzyka szarego Puffinus griseus w Polsce

 

Fourth record of Sooty Shearwater Puffinus griseus in Poland

 

Grzegorz Jędro, Paweł Czechowski, Alicja Dubicka

 

 

Liczny pojaw zaroślówki Acrocephalus dumetorum na Mierzei Wiślanej wiosną 2014 roku

 

Large numbers of Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum on the Vistula Split in spring 2014

 

Anna Kośmicka, Andrzej Kośmicki, Paweł Malczyk, Adam Janczyszyn

 

Pierwsze lęgi czarnowrona Corvus corone na Pomorzu

 

First breeding records of Carrion Crow Corvus corone in Pomerania

 

Paweł Pluciński

 

 

Liczne gniazdowanie rybitwy czarnej Chlidonias niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida w Dolinie Dolnej Odry w 2013 roku

 

Numerous nesting sites of the Black Tern Chlidonias niger and Whiskered Tern Ch. hybrida in the Lower River Odra valley in 2013

 

Dominik Marchowski, Łukasz Ławicki

 

 

SPRAWOZDANIA – REPORTS

 

Liczenie ptaków wodno-błotnych na Pomorzu Zachodnim w sezonach 2012/2013 i 2013/2014

 

Number of waterfowl in Western Pomerania in the 2012/2013 and 2013/2014 seasons

 

Dominik Marchowski, Łukasz Ławicki, Sebastian Guentzel

 

 

Akcja Bałtycka 2011 – sprawozdanie z prac

 

Operation Baltic 2011 – report

 

Justyna Szulc, Jarosław K. Nowakowski, Krzysztof Stępniewski

 

 

Wędrówka ptaków szponiastych Acipiteriformes, sokołowych Falconiformes, gołębiowych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2011 roku

 

Migration of raptors Acipiteriformes, falcons Falconiformes, doves Columbiformes and crows Corvidae on the Vistula Spit in autumn 2011

 

Andrzej Kośmicki, Adam Janczyszyn, Artur Niemczyk, Dawid Kilon, Gerard Bela, Piotr Zientek

 

 

Wędrówka ptaków szponiastych Acipiteriformes i sokołowych Falconiformes na Mierzei Wiślanej jesienią 2012 roku

 

Migration of raptors Acipiteriformes and falcons Falconiformes on the Vistula Spit in autumn 2012

 

Adam Janczyszyn, Andrzej Kośmicki, Artur Niemczyk, Dawid Kilon, Gerard Bela

 

 

Rzadkie i nieliczne ptaki obserwowane na Pomorzu w 2012 roku

 

Rare and scarce birds sighted in Pomerania in 2012

 

Zbigniew Kajzer

 

 

Rzadkie i nieliczne ptaki obserwowane na Pomorzu w 2013 roku

 

Rare and scarce birds sighted in Pomerania in 2013

 

Zbigniew Kajzer

 

 

IV Zjazd Ornitologów Pomorza, Łukęcin, 14–16 lutego 2014

 

Fourth Meeting of Pomeranian Ornithologists

 

Łukasz Ławicki