ZESZYT 4 - 2013

Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000–2012

Rare birds breeding in Pomerania in 20002012

Arkadiusz Sikora, Łukasz Ławicki, Zbigniew Kajzer, Jacek Antczak, Bogusław Kotlarz

 

Występowanie i zmiany liczebności sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons na Pomorzu

Occurrence and changes in numbers of Common Ringed Plover Charadrius hiaticula and Little Tern Sternula albifrons in Pomerania
Jacek Antczak, Szymon Bzoma, Sebastian Guentzel

 

Stan populacji włochatki Aegolius funereus w Parku Narodowym Bory Tucholskie” i Puszczy Darżlubskiej w roku 2012

State of the population of Boreal Owl Aegolius funereus in the Tuchola Forest National Park and Darżlubska Forest in 2012

Romuald Mikusek, Arkadiusz Sikora

  

Zmiany liczebności lęgowych ptaków wodno–błotnych rezerwatu Świdwie” pomiędzy latami 1992–1998 i 2010

Changes in numbers of breeding waterfowl of the Świdwie nature reserve between 1992–1998 and 2010

Michał Jasiński, Artur Staszewski

 

Występowanie orlika grubodziobego Aquila clanga na Pomorzu na tle jego pojawów w Polsce

Occurrence of  Greater Spotted Eagle Aquila clanga in Pomerania compared with its occurrence in Poland

Arkadiusz Sikora, Piotr Zieliński

 

NOTATKI – NOTES

Współczesne stwierdzenia dzierzb: czarnoczelnej Lanius minor i rudogłowej L. senator na Pomorzu Gdańskim

Recent records of Lesser Grey Shrike Lanius minor and Woodchat Shrike L. senator in Gdańsk Pomerania

Grzegorz Neubauer

 

Pierwsze stwierdzenie płochacza halnego Prunella collaris na Pomorzu

First record of Alpine Accentor Prunella collaris in Pomerania

Mariusz Koitka

 

Czwarte stwierdzenie biegusa tundrowego Calidris pusilla na Pomorzu

Fourth record of Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla in Pomerania

Zbigniew Kajzer, Sebastian Guentzel

 

SPRAWOZDANIA – REPORTS

Liczenie ptaków wodno-błotnych na Pomorzu Zachodnim w sezonie 2011/2012

Numbers of waterfowl in Western Pomerania in the 2011/2012 season

Dominik Marchowski, Łukasz Ławicki, Sebastian Guentzel

 

 

Wędrówka ptaków szponiastych Falconiformes, gołębiowych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2010 roku

Migration of Falconiformes, Columbiformes and Corvidae on the Vistula Spit in autumn 2010

Dawid Kilon, Gerard Bela, Andrzej Kośmicki, Adam Janczyszyn, Artur Niemczyk, Piotr Zientek

 

Rzadkie i nieliczne ptaki obserwowane na Pomorzu w 2011 roku

Rare and scarce birds sighted in Pomerania in 2011

Zbigniew Kajzer

 

III Zjazd Ornitologów Pomorza, Ustka, 22–24 luty 2013

Third Meeting of Pomeranian Ornithologists

Łukasz Ławicki

 

WSPOMNIENIE – OBITUARY

Przemysław Czajkowski (1949–2013)

 

ERRATA