Rysie

Doświadczenie ZTP w ochronie dzikich zwierząt zaowocowało przystąpieniem w 2016 roku do projektu reintrodukcji rysi na terenie Pomorza Zachodniego. Projekt odbywa się przy współpracy w organizacją WWF (Wild World Fundation) oraz Instytutem Biologii Ssaków PAN. Rysie przystosowywane są powrotu do naturalnego środowiska w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie. Stosujemy metodę „born-to-be-free”. Więcej o tym projekcie znajdziecie na naszym profilu:

www.facebook.com/powrot.rysia.pomorze.zachodnie

oraz na stronie:

www.rysie.org


Ryś Lynx lynx, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od kilku lat realizuje projekt reintrodukuj rysia w Polsce północno – zachodniej. Fot. Marcin Grzegorzek.

Zdjęcia na banerach: Miłosz Kowalewski i Piotr Chara