Żubry

Od lat ZTP prowadzi projekty ochrony zachodniopomorskiego stada żubrów. Od 2005 ZTP zajmuje się kompleksową ochroną dzikich żubrów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Żubry dzięki naszym działaniom rozprzestrzeniły się również na województwa wielkopolskie i lubuskie. Wynikiem jednego z projektów było powstanie „Dzikiej Zagrody”, w której odbywają się zajęcia edukacyjne a także można oglądać żubry i rysie w zagrodach. Więcej o zachodniopomorskiej populacji żubra znajdziecie na naszym profilu:

https://www.facebook.com/dzika.zagroda.jablonowo

oraz na stronie:

www.rysie.org


Żubry zachodniopomorskie, część jednej z trzech najważniejszych populacji tego gatunku na świecie. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od lat realizuje projekty ochrony czynnej żubra nizinnego Bison bonasus bonasus z populacji zachodniopomorskiej Fot. Maciej Tracz.

Zdjęcia na banerach: Miłosz Kowalewski i Piotr Chara